ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

 

Старшої медичної сестри

Новопокровського ДНЗ (ясла-садок) «Колобок»

 

І. Загальні положення

1. Посадову інструкцію розроблено на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики старшої медичної сестри дошкільного навчального закладу та Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад (із змінами), затвердженим Постановою КМ України від 12.03.2003 р. № 305, розпорядчими документами органів охорони здоров’я, статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими нормативно-правовими актами. Під час розробки інструкції враховано рекомендації щодо організації служби охорони праці в дошкільних навчальних закладах.

1.1.   На посаду старшої медичної сестри дошкільного навчального закладу призначається особа, яка має відповідну середню медичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, а також стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

1.2.   Старша медична сестра дошкільного навчального закладу призначається наказом.

1.3.   Старша медична сестра підпорядковується завідувачу дошкільного навчального закладу або особі, яка його замінює, вихователю-методисту, за функціональними обов’язками – лікарю-педіатру, санітарно-епідеміологічній службі, дитячій поліклініці.

1.4.   У своїй діяльності керується:

  Конституцією України;

  указами Президента України, рішеннями Уряду України;

  Законами України “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”; “Про охорону здоров’я”, “Про охорону дитинства”, “Про захист населення від інфекційних хвороб”, “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку”, “Про охорону здоров’я”, “Про дорожній рух”, “Про дошкільну освіту”;

  Постановою КМУ від 14.06.02 р. № 826 “Порядок медичного обслуговування дітей у ДНЗ”;

  Наказом МОНУ, МОЗУ від 09.03.04 р. № 121\185 “Про вдосконалення профілактики та оздоровлення дітей з порушенням зору в навчальних закладах”;

  Інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, наказ МОНУ, МОЗУ від 17.-4.06 р. № 298\227.

  Санітарними правилами улаштування та утримання дитячих дошкільних закладів (дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-садки) від 20.03.1985 р. № 3231-85.

  Державною національною програмою “Освіта” (“Україна ХХІ століття”);

  Конвенцією про права дитини;

  Положенням про дошкільний навчальний заклад;

  Правилами внутрішнього трудового розпорядку;

  Колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом дошкільного навчального закладу;

  правилами та нормами охорони праці, техніки безпеки, протипожежної охорони;

  методичними, нормативними та іншими керівними матеріалами, які регламентують медичну діяльність дошкільного навчального закладу.

1.5.   Замінює тимчасово відсутнього помічника вихователя (технічного персоналу) на основі годинної оплати та по тарифікації (залежно від терміну заміни, за погодженням з адміністрацією за додаткову оплату згідно із чинним законодавством).

 

ІІ. Завдання та обов’язки

Старша медична сестра:

2.1.   Є матеріально відповідальною особою на своїй ділянці роботи.

2.2.   Як і інші працівники дошкільного навчального закладу, відповідає за збереження життя, фізичне та психічне здоров’я дитини згідно із законодавством України.

2.3.   Здійснює контроль за здоров’ям дітей впродовж дня, проводить щоденний огляд зіву і шкіри дітей.

2.4.  Щоденно контролює дотримання правил проведення ранкового рийому дітей у групах, здійснює систематичний нагляд за виконанням режиму дня (харчування, сну, прогулянки, занять із фізкультури).

2.5.   Надає первинну медичну допомогу. Відлучає від контакту з дітьми дітей із проявами захворювань (в’ялість, блювота, підвищення температури тощо).

2.6.   Регулярно проводить перевірки стану груп на момент захворювання дітей педикульозом та коростою.

2.7.   Проводить облік дітей, відсутніх за хворобою та тих, які були в контакті з інфекційними хворими, організує проведення поточної дезінфекції.

2.8.   Здійснює догляд за дітьми в ізоляторі.

2.9.   Здійснює медичний контроль за проведенням фізкультурних занять, визначає навантаження дітей під час занять. Веде роботу з вимірювання показників фізичного росту, розвитку дітей, результати вимірювань надає вихователям у кожну вікову групу.

2.10. За призначенням лікаря проводить профілактичні щеплення дітей, діагностичні проби. Збирає матеріали для діагностичних досліджень і виконує інші медичні призначення. Організовує огляд дітей лікарем-педіатром та лікарями вузьких спеціальностей.

2.11. Заповнює листок здоров’я на кожну групу дітей щорічно до 01.09.

2.12. Готує медичні довідки для школи дітям старших груп.

2.13. Здійснює контроль за медичними довідками, що надаються після одужання захворілим дітям.

2.14. Веде роз’яснювальну роботу, консультує вихователів, дає рекомендації щодо перебування дітей, які перенесли те чи інше захворювання.

2.15. Разом з адміністрацією розробляє заходи щодо зниження захворювання дітей; заходи щодо недопущення гострих респіраторних вірусних інфекцій, гострих кишкових інфекцій, туберкульозу, ентеробіозу, травматизму, отруєння грибами та інших захворювань, контролює їхнє чітке виконання. Доводить показники, що аналізують стан захворювання, до відома завідувача дошкільного навчального закладу щомісячно, щоквартально.

 

2.16. Разом із методистом розробляє систему загартування дітей враховуючи віковий показник. Здійснює систематичний контроль за проведенням такої роботи в групах.

2.17. Здійснює постійний контроль за правильною організацією харчування дітей:

  якістю продуктів харчування, що поставляються в дошкільний навчальний заклад, дотриманням вимог щодо їхнього зберігання, термінів реалізації, обробкою та дотриманням технології під час приготування страв;

  санітарним станом харчоблоку, дотриманням особистої гігієни його працівниками;

  якістю приготування їжі, присутністю під час закладки основних продуктів до котла та перевіркою виходу страв.

2.18. Контролює:

  доброякісність їжі, здійснює бракераж готової продукції, яка видається з харчоблоку в групи тільки після зняття проби й запису медпрацівника в книзі бракеражу про дозвіл на видачу;

  збереження добових проб страв;

  дотримання натуральних норм продуктів, систематично проводить розрахунок хімічного складу, калорійності харчового раціону (згідно з відомістю), разом з комірником та кухарем складає перспективне, щоденне меню-розклад дитячого харчування й обіду працівників відповідно до Інструкції з харчування та районної картотеки страв; бере участь у роботі ради з харчування.

2.19. Щоденно здійснює розрахунки вартості денного
меню, регулює й контролює вартість дитячого харчування відповідно до встановленого грошового показника.

2.20. Слідкує за своєчасною зміною спецодягу працівників харчоблоку.

2.21. За необхідності за медичними показниками розробляє дієтичне харчування дітей.

2.22. Кожний місяць інформує завідувача про виконання натуральних норм харчування однією дитиною.

2.23. Здійснює контроль за дотриманням режиму харчування в групах (правила переносу їжі в групи, дотримання ваги порцій, прищеплення культурно-гігієнічних навичок тощо).

2.24. Проводить щоденний огляд працівників харчоблоку на відсутність гнійничкових захворювань шкіри.

2.25. Слідкує за наявністю у продуктів харчування відповідних сертифікатів якості.

2.26. Розробляє перспективне меню та картки страв з урахуванням технологій приготування та складає щоденне меню-розклад.

2.27. Слідкує за маркуванням меблів та посуду в харчоблоці.

2.28. Відповідає за виконання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в дошкільному навчальному закладі. Несе персональну відповідальність за санітарний стан дошкільного навчального закладу й прилеглої території.

2.29. Контролює виконання питного, повітряного режиму в групах, графік прибирання групових приміщень, проведення помічниками вихователів єдиного санітарного дня.

2.30. Здійснює контроль за використанням і збереженням дезінфікуючих засобів. Відповідає за періодичне проведення дезінфекції в приміщеннях дошкільного навчального закладу. Контролює підготовку до проведення такої роботи та миття груп, харчоблоку та предметів користування після проведення дезінфекції.

2.31. Здійснює контроль за санітарним станом майданчиків та території, за організацією проведення прогулянок.

2.32. Готує дезінфікуючий .розчин відповідної концентрації, здійснює видачу за графіком, вчить помічників вихователів і нянь робити розчин потрібної концентрації.

2.33. Контролює якісне прання білизни, перевіряє своєчасну зміну білизни, рушників, гардин у групах.

2.34. Контролює проходження медогляду персоналом дошкільного навчального закладу відповідно до ст. 26 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, з обов’язковою відміткою в санітарних книжках.

2.35. Слушно ставиться до зауважень, сприяє швидкому усуненню виявлених недоліків.

2.36. Проводить консультації з питань харчування, профсанітарії, профілактики простудних та інфекційних захворювань із різними категоріями працівників у дошкільному навчальному закладі.

2.37. Проводить заняття з гігієнічного виховання з дітьми дошкільного віку.

2.38. Висвітлює проблеми харчування, профілактики захворювань, рекомендації щодо загартування в наочній агітації.

2.39. Веде медичну документацію встановленого зразка (документація затверджується наказом завідувача по дошкільному навчальному закладу).

2.40. Одержує необхідні медичні препарати, спирт, вітаміни, вітамін “С”, контролює їхнє правильне використання.

2.41. Готує заявки на придбання медикаментів, бакпрепаратів, дезінфікуючих засобів, медичного інструменту.

2.42. Постійно підвищує свій фаховий рівень шляхом курсової перепідготовки в закладах охорони здоров’я.

2.43. Дотримується вимог нормативних документів з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки.

2.44. Дбає про особисту безпеку й здоров’я людей, що оточують, у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства.

2.45. Знає й виконує вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користування засобами колективного та індивідуального захисту.

2.46. Виконує доручену роботу сама і не передоручає її виконання іншим особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

 

 

ІІІ. Права

Старша медична сестра користується правом на:

3.1.   Рівність трудових прав незалежно від національності, соціального походження, віросповідання, політичних переконань.

3.2.   Прийняття на роботу відповідно до документа про освіту.

3.3.   Звільнення з роботи за власною ініціативою згідно із чинним трудовим законодавством.

3.4.   Відповідну зарплату за працю з доплатами й надбавками згідно із чинним законодавством.

3.5.   Матеріальне забезпечення на випадок хвороби, повної або часткової втрати працездатності, у старості.

3.6.   Матеріальну допомогу й винагороду згідно із чинним законодавством та Статутом дошкільного навчального закладу.

3.7.   Звернення до суду для захисту своїх трудових прав.

3.8.   Щорічну оплачувану відпустку згідно із графіком.

3.9.   Відпустку по догляду за дитиною віком до 3–6 років.

3.10. Відпустку 7-ми календарних днів як одинока мати згідно із Законом України “Про відпустки”.

3.11. Відпустку без збереження заробітної плати 14-ти календарних днів згідно із Законом України “Про відпустки”.

3.12. Участь в управлінні дошкільним навчальним закладом згідно зі статутом.

3.13. Участь у роботі органів самоврядування дошкільного навчального закладу.

3.14. Підвищення фахового рівня шляхом проходження чергової курсової підготовки (один раз на п’ять років), участь у методичних об’єднаннях тощо.

3.15. Підвищення кваліфікаційного рівня шляхом атестації відповідно до освітнього рівня, фахової майстерності згідно з Положенням про атестацію медичних працівників.

3.16. Внесення пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного навчального закладу.

3.17. Одержання заохочення та нагороди за старанне й зразкове виконання своїх службових обов’язків.

3.18. Об’єднання в професійні спілки та членство в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України.

3.19. Захист професійної честі та власної гідності.

3.20. Інші права, що не суперечать законодавству України.

3.21. Отримання консультативної допомоги від завідувача, вихователя-методиста, практичного психолога, лікаря-педіатра та інших спеціалістів.

3.22. Роботу за сумісництвом.

 

 

ІV. Відповідальність

У встановленому законодавством України порядку

старша медична сестра відповідає:

4.1.   За життя та здоров’я дітей, дотримання їхніх прав та свобод на підставі законодавства України.

4.2.   Дисциплінарно – в порядку, визначеному трудовим законодавством, за:

  невиконання або неналежне виконання без поважних причин статуту та Правил внутрішнього трудового розпорядку, нормативно-правових актів щодо організації медичного обслуговування в дошкільному навчальному закладі, законних розпоряджень завідувача дошкільного навчального закладу, інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, установлених цією інструкцією, в тому числі невиконання наданих прав;

  дотримання належних санітарно-гігієнічних вимог у дошкільному навчальному закладі;

  якість харчування;

  підготовку дошкільного навчального закладу до навчального року та літньої оздоровлювальної кампанії;

  збитки, завдані дошкільному навчальному закладу або учасникам освітнього процесу у зв’язку з невиконанням своїх посадових обов’язків;

  невиконання, порушення цієї посадової інструкції;

  грубе порушення трудових обов’язків. Як вид дисциплінарного покарання – звільнення із займаної посади.

4.3.   За дотримання техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці, санітарних норм і правил, виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку дошкільного навчального закладу.

4.4.   За збереження закріпленого за нею майна.

 

 

V. Повинна знати:

5.1.   Чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність дошкільного навчального закладу з охорони здоров’я.

5.2.   Нормальну та патологічну анатомію та фізіологію людини, дитини.

5.3.   Особливості спостереження й догляду за хворими в гарячці, з порушеннями органів дихання, кровообігу, травлення, сечових органів тощо.

5.4.   Маніпуляції відповідно до профілю роботи.

5.5.   Фармакологічну дію найбільш поширених лікарських речовин, їхню сумісність, дозування, методи введення.

5.6.   Методики дезінфекції та стерилізації інструментарію, перев’язувальних засобів, приміщень.

5.7.   Організацію санітарно-протиепідемічного та лікувально-охоронного режимів.

5.8.   Організацію харчування в дошкільному навчальному закладі.

5.9.   Правила безпеки під час роботи з медичним інструментарієм та обладнанням.

5.10. Правила оформлення медичної документації.

5.11. Сучасну літературу за фахом.

 

 

VІ. Кваліфікаційні вимоги

6.1.   Старша медична сестра вищої кваліфікаційної категорії повинна мати неповну вищу освіту (молодший спеціаліст) або базову вищу освіту (бакалавр) за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальністю “Сестринська справа”, “Лікувальна справа” або “Акушерська справа”, спеціалізацію за профілем роботи. Проходити підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Мати посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом – понад 10 років.

6.2.   Старша медична сестра I кваліфікаційної категорії повинна мати неповну вищу освіту (молодший спеціаліст) або базову вищу освіту (бакалавр) за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальністю “Сестринська справа”, “Лікувальна справа” або “Акушерська справа”, спеціалізацію за профілем роботи. Проходити підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Мати посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом – понад 7 років.

6.3.   Старша медична сестра II кваліфікаційної категорії повинна мати неповну вищу освіту (молодший спеціаліст) або базову вищу освіту (бакалавр) за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальністю “Сестринська справа”, “Лікувальна справа” або “Акушерська справа”, спеціалізацію за профілем роботи. Проходити підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Мати посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом – понад 5 років.

6.4.   Старша медична сестра повинна мати неповну вищу освіту (молодший спеціаліст) або базову вищу освіту (бакалавр) за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальністю “Сестринська справа”, “Лікувальна справа” або “Акушерська справа”, спеціалізацію за профілем роботи. Без вимог до стажу роботи.

 

VІІ. Взаємовідносини та (зв’язки за посадою)

Старша медична сестра:

7.1.   Працює в режимі нормованого робочого дня за графіком: 38,5 годин на тиждень, 7,7 годин на день.

7.2.   Зобов’язана вчасно повідомляти завідувача дошкільного навчального закладу про свою хворобу або іншу причину неявки на роботу.

7.3.   Може змінювати графік роботи лише за погодженням з адміністрацією дошкільного навчального закладу.

7.4.   Взаємодіє з батьками вихованців або особами, які їх замінюють, вихователями, вихователем-методистом, завідувачем господарства, органами охорони здоров’я, завідувачем дошкільного навчального закладу.

7.5.   Отримує від адміністрації дошкільного навчального закладу, органів охорони здоров’я матеріали нормативно-правового характеру, знайомиться під підпис з відповідними документами.

7.6.   Систематично обмінюється інформацією з питань, що входять в його компетенцію, з адміністрацією, педагогічними працівниками дошкільного навчального закладу, органами охорони здоров’я.

7.7.   Терміново інформує завідувача дошкільного навчального закладу та відповідні служби про всі нещасні випадки, пов’язані з життям та здоров’ям дітей.

 

 

Тарифна відпустка:

старшої медичної сестри 24 календарних дні + 7 календарних днів за Колективним договором

 

Графік роботи: з 7.30 до 16.12.

Каталог детсадов Украины

Детский сад

Новопокровка