РОБОЧА  ІНСТРУКЦІЯ

 

кухаря

Новопокровського ДНЗ (ясла-садок) «Колобок»

 

 

І. Загальні положення

1. Робочу інструкцію розроблено на основі Закону України “Про дошкільну освіту”, Положення про дошкільний навчальний заклад (із змінами), затвердженого постановою КМ України від 12.03.2003 р. № 305, статуту, Правил внутрішнього трудового розпорядку та інших нормативно-правових актів. Під час розробки інструкції враховано рекомендації щодо організації служби охорони праці в дошкільному навчальному закладі.

1.1.   Кухар дошкільного навчального закладу призначається завідувачем дошкільного навчального закладу із числа осіб, які мають відповідну освіту й досвід роботи яких дозволяє виконувати ці посадові обов’язки.

1.2.   Кухар працює під безпосереднім керівництвом завідувача дошкільного навчального закладу, старшої медичної сестри, завідувача господарства.

1.3.   У своїй діяльності керується:

  Конституцією України;

  указами Президента України, рішеннями Уряду України;

  Законами України “Про дошкільну освіту”, “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку”, “Про охорону здоров’я”, “Про дорожній рух”;

  Положенням про дошкільний навчальний заклад;

  Інструкцією бухгалтерського обліку в закладах і організаціях… № 61 від 10.03.87 р.;

  Санітарними правилами улаштування та утримання дитячих дошкільних закладів (дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-садки) від 20.03.1985 р. № 3231-85;

  Правилами внутрішнього трудового розпорядку;

  Колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом дошкільного навчального закладу;

  правилами та нормами з охорони праці, техніки безпеки, протипожежної охорони;

  методичними, нормативними та іншими керівними матеріалами, які регламентують діяльність дошкільного навчального закладу.

1.4.   Кухар повинен володіти:

  питаннями бухгалтерського обліку;

  інформацією про кількість продуктів харчування в дошкільному навчальному закладі;

  питаннями організації харчування;

  технологією приготування їжі;

  основами першої медичної допомоги;

  культурою праці, службовою етикою.

1.5.   Кухар працює за графіком роботи, затвердженим завідувачем дошкільного навчального закладу.

1.6.   Кухар є матеріально-відповідальною особою на відведеній йому ділянці роботи.

1.7.   Замінює тимчасово відсутнього кухаря (технічний персонал) на основі годинної оплати та по тарифікації (залежно від терміну заміни, за погодженням з адміністрацією за додаткову оплату згідно із чинним законодавством).

 

 

ІІ. Завдання та обов’язки

Кухар:

2.1.   Несе повну відповідальність за охорону життя і здоров’я дітей відповідно до Статуту дошкільного навчального закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

2.2.   Щодня залишає добові проби кожної страви раціону (зберігаються у холодильнику при t +4 – +8 °С.)

2.3.   Здійснює видачу готових страв згідно із графіком прийому їжі у групах; готові страви на останній прийом їжі видає безпосередньо після їхнього приготування або у проміжок часу між закінченням приготування страви та вживанням її дітьми не пізніше 30 хвилин.

2.4.   Під час приготування молока повинен здійснювати пробне кип’ятіння його у кількості 200–300 мл, потім кип’ятити решту молока.

2.5.   Зобов’язаний давати кисломолочні напої у дрібній розфасовці безпосередньо у групи. Не допускає їхнього переливання й змішування в одну ємність.

2.6.   Під час приготування страв суворо дотримується поточності виробничого процесу, технології приготування страв, відповідно до рецептурних карт.

2.7.   Обробку сирих і готових продуктів проводить на столах з відповідним маркуванням.

2.8.   Плодоовочеві продукти, які призначені для споживання у сирому вигляді, повинен після ретельного миття обробляти крутим окропом у друшляку.

2.9.   Повинен проводити подвійну термічну обробку виробів з м’ясного або рибного фаршу (котлети, тюфтельки, зрази, битки тощо), з метою запобігання виникнення кишкових інфекцій.

2.10. Харчові відходи, які лишаються після приготування їжі в харчоблоці, повинен випорожнювати наприкінці кожного дня, з відповідними записами у журналі відходів.

2.11. Не допускає присутності в харчоблоці побутових комах і гризунів, дозволяються тільки механічні засоби боротьби з ними, використання хімічних препаратів дозволено лише спеціалістам з дезінфекційної справи.

2.12. Кухарю категорично забороняється виготовляти харчову продукцію не за потребами дошкільного навчального закладу.

2.13. Забороняється під час роботи харчоблоку проведення ремонтних робіт. Після проведення будь-яких ремонтних робіт в харчоблоці необхідно провести генеральне прибирання приміщень (незалежно від графіка прибирань).

2.14. Чітко дотримується правил особистої гігієни, щоденно письмово підтверджує відсутність шкіряних і гнійничкових захворювань. Виконує бездоганно санітарні правила утримання харчоблоку.

2.15. Знає й виконує норми харчування дітей, виконує норми закладки продуктів харчування відповідно до щоденного меню й картотеки.

2.16. Забезпечує культурну подачу готової страви в групи відповідно до норм виходу готової продукції, готує зразки виходу готової продукції на виставку.

2.17. Бере участь у складанні перспективного меню-розкладки.

2.18. Знає правила зберігання сировини, визначає ознаки доброякісної сировини.

2.19. Дотримується правил особистої гігієни, мір щодо попередження харчових отруєнь.

2.20. Відповідає за санітарний стан харчоблоку, чистоту посуду й кухонного інвентарю.

2.21. Постійно контролює маркування інвентарю, використовує його за призначенням.

2.22. Виконує всі вказівки санітарно-епідеміологічної служби, старшої медичної сестри, лікаря.

2.23. Не допускає в приміщення харчоблоку сторонніх осіб.

2.24. Вміє користуватися засобами пожежогасіння, володіє навичками надання першої (долікарської) допомоги.

2.25. Дотримується правил охорони праці на робочому місці.

2.26. Дбає про особисту безпеку й здоров’я, а також про безпеку й здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території дошкільного навчального закладу.

2.27. Знає й виконує вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користування засобами колективного та індивідуального захисту.

2.28. Проходить періодичні медичні огляди.

2.29. Виконує доручену йому роботу сам і не передоручає її іншим особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

2.30. Допомагає розвантажувати продукти.

2.31. Не має права залишати робоче місце до приходу змінного працівника. За необхідності залишається працювати на другу зміну.

2.32. Веде необхідну обов’язкову документацію.

2.33. Приймає від постачальника хліб, молоко, несе відповідальність за їхнє збереження.

2.34. Якщо необхідно, замінює техперсонал.

2.35. Проходить інструктаж один раз на три місяці з охорони праці.

 

 

IІІ. Права

Кухар дошкільного навчального закладу

в межах своєї компетенції має право на:

3.1.   Рівність трудових прав незалежно від національності, соціального походження, віросповідання, політичних переконань.

3.2.   Розірвання трудового договору згідно зі ст. 38 КЗпП України.

3.3.   Заробітну плату згідно з посадовими окладами й ставками.

3.4.   Матеріальне забезпечення в порядку спеціального страхування у випадку хвороби, повної або часткової втрати працездатності, у старості.

3.5.   Матеріальну допомогу.

3.6.   Захист трудових прав у судовому порядку.

3.7.   Відпустку по догляду за дитиною віком до 3–6 років.

3.8.   Отримання щорічної відпустки у вигідний для обох сторін час.

3.9.   Відпустку без збереження заробітної плати згідно із Законом України “Про відпустки”.

3.10. Відпустку 7-ми календарних днів як одинока мати згідно із Законом України “Про відпустки”.

3.11. Захист від посягань на правові та посадові гарантії згідно з чинним законодавством, Статутом дошкільного навчального закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та Колективного договору.

3.12. Участь в обговоренні та вирішенні питань організаційно-господарчої та матеріально-технічної діяльності дошкільного навчального закладу.

3.13. Сполучення посади згідно із законом та отримання доплати за розширення зони обслуговування.

3.14. Заохочення за старанне й зразкове виконання своїх обов’язків.

3.15. Участь у роботі органів самоврядування дошкільного навчального закладу.

3.16. Внесення пропозиції щодо покращення роботи закладу.

3.17. Об’єднання в професійні спілки та членство в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України.

3.18. Захист професійної честі та власної гідності.

3.19. Інші права, що не суперечать законодавству України.

 

 

ІV. Відповідальність

У встановленому законодавством України

кухар відповідає за:

4.1.   Життя та здоров’я дітей, дотримання їхніх прав та свобод на підставі законодавства України.

4.2.   Якість продуктів, правильне збереження й дотримання термінів реалізації.

4.3.   Організацію харчування, якість виготовленої їжі.

4.4.   Дотримання натуральних норм продуктів.

4.5.   Невиконання або неналежне виконання без поважних причин статуту та Правил внутрішнього трудового розпорядку, законних розпоряджень завідувача дошкільного навчального закладу та інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, установлених цією інструкцією, у тому числі невиконання наданих прав – дисциплінарно – у порядку, визначеному трудовим законодавством. За грубе порушення трудових обов’язків – як вид дисциплінарного покарання – звільнення із займаної посади.

4.6.   Збитки, завдані дошкільному навчальному закладу або учасникам освітнього процесу у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків.

4.7.   Дотримання техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці.

4.8.   Виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку дошкільного навчального закладу.

 

 

V. Повинен знати:

5.1.   Основи та особливості харчування дітей різного віку.

5.2.   Характеристики та біологічну цінність харчових продуктів, ознаки та органолептичні методи визначення їхньої доброякісності.

5.3.   Терміни та умови зберігання й використання продовольчої сировини та готової продукції.

5.4.   Особливості кулінарного оброблення продуктів для дітей.

5.5.   Технологію виготовлення перших, других, солодких, холодних страв та виробів з тіста.

5.6.   Режим та тривалість теплової обробки, норми співвідношення та послідовність закладання сировини.

5.7.   Обсяг страв відповідно до віку дітей.

5.8.   Правила подавання страв дітям.

5.9.   Режим харчування дітей. Розподіл добового раціону на сніданок, обід та полуденок за калорійністю.

5.10. Правила користування таблицею заміни продуктів.

5.11. Санітарні правила.

5.12. Заходи щодо запобігання харчовим отруєнням.

5.13. Правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їхнього призначення та використання в технологічному процесі.

5.14. Правила й норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

 

 

VІ. Кваліфікаційні вимоги

6.1.   Вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки “Харчова технологія та інженерія” (спеціальність “Технологія харчування”) чи професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації “кваліфікований робітник” за професією кухаря 5-го розряду з формуванням на виробництві професійних умінь і навичок кухаря дитячого харчування без вимог до стажу роботи або підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією кухаря 4-го розряду не менше 2-х років та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням професії кухаря дитячого харчування 5-го розряду.

6.2.  Приклади робіт. Приготування молочних сумішей, в’язких, напівв’язких, розсипчастих каш з різних круп, пюре, салатів з овочів; варіння м’ясних та курячих бульйонів; виготовлення вегетаріанських пюреподібних, холодних та заправлених супів, томатних, сметанних, молочних та фруктових соусів, суфле; виготовлення тюфтельок, сате, котлет, гуляшу та інших страв з нежирних м’ясних, курячих та рибних січених та розроблених на філе без кісток продуктів; приготування страв із субпродуктів, запіканок, каш, манників, пудингів, биточків з круп, овочів з м’ясом, яйцем та сиром, овочевих котлет, рагу, молочних та яєчних страв; приготування гарячих та холодних напоїв, компотів, киселів, та інших третіх страв; замішування дріжджового та прісного тіста; випікання булочок, пиріжків, оладків, млинців, ватрушок, сухариків та інших виробів.

 

VІІ. Взаємовідносини та (зв’язки за посадою)

Кухар:

7.1.   Працює в режимі нормованого робочого дня за графіком: 40 годин на тиждень, – 8 годин на день.

7.2.   Зобов’язаний вчасно повідомляти завідувача дошкільного навчального закладу про свою хворобу або іншу причину неявки на роботу.

7.3.   Може змінювати графік роботи лише за погодженням з адміністрацією дошкільного навчального закладу.

7.4.   Отримує від адміністрації дошкільного навчального закладу матеріали нормативно-правового та організаційного характеру, знайомиться під підпис із відповідними документами.

7.5.   Систематично обмінюється інформацією та одержує документи з питань, що входять до його компетенції, з адміністрацією, комірником, завідувачем господарства, працівниками дошкільного навчального закладу.

7.6.   Терміново інформує завідувача дошкільного навчального закладу та відповідні служби про всі нещасні випадки, пов’язані з життям і здоров’ям дітей та працівників.

 

Тарифна відпустка:

кухаря 24 календарних дні + 4 календарних дні за атестацією робочого місця.

 

Графік роботи: з 7.00 до 16.00.

 

Каталог детсадов Украины

Детский сад

Новопокровка