РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ

 

двірника

Новопокровського ДНЗ (ясла-садок) «Колобок»

 

 

І. Загальні положення

1. Робочу інструкцію розроблено на основі Закону України “Про дошкільну освіту”, Положення про дошкільний навчальний заклад (із змінами), затвердженого Постановою КМ України від 12.03.2003 р. № 305, статуту, Правил внутрішнього трудового розпорядку та інших нормативно-правових актів. Під час розробки інструкції враховано рекомендації щодо організації служби охорони праці в дошкільному навчальному закладі.

1.1.   На посаду двірника призначається особа, яка має середню освіту (без вимог до стажу роботи).

1.2.   Двірник дошкільного навчального закладу призначається завідувачем дошкільного навчального закладу.

1.3.   Двірник підпорядковується завідувачу дошкільного навчального закладу, завідувачу господарства, старшій медичній сестрі.

1.4.   У своїй діяльності керується:

  Конституцією України;

  Законами України “Про дошкільну освіту”, “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку”, “Про охорону здоров’я”, “Про дорожній рух”;

  Положенням про дошкільний навчальний заклад;

  Санітарними правилами улаштування та утримання дитячих дошкільних закладів (дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-садки) від 20.03.1985 р. № 3231-85;

  Правилами внутрішнього трудового розпорядку;

  Колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом дошкільного навчального закладу;

  правилами та нормами з охорони праці, техніки безпеки, протипожежної охорони;

  методичними, нормативними та іншими керівними матеріалами, які регламентують діяльність дошкільного навчального закладу.

1.5.   Двірник працює за графіком роботи, затвердженим завідувачем дошкільного навчального закладу.

1.6.   Замінює тимчасово відсутню прибиральницю, (технічний персонал) на основі годинної оплати та по тарифікації (залежно від терміну заміни, за погодженням з адміністрацією за додаткову оплату згідно із чинним законодавством).

 

 

ІІ. Завдання та обов’язки

Двірник:

2.1.   Здійснює прибирання території щоденно, згідно із графіком.

2.2.   Слідкує за своєчасним вивезенням сміття з території дошкільного навчального закладу.

2.3.   Періодично і в разі навального листопаду, снігопаду проводить очистку від листя, снігу.

2.4.   Не має права спалювати на території дошкільного навчального закладу опале листя.

2.5.   Раз на тиждень проводить дезінфекцію смітника.

2.6.   Відповідає за ввірений йому робочий інвентар, за його справність.

2.7.   Ранкове прибирання проводить до приходу дітей, у теплий період року – при закритих вікнах і дверях будівлі і лише після попереднього поливання території.

2.8.   Сміття відразу прибирає до смітника.

2.9.   У зимовий період розчищає від снігу доріжки, посипає їх піском, не допускає наростання льодових утворень на даху.

2.10. Проводить посадку зелених насаджень, квітів, доглядає за ними, вчасно поливає, підрізує, прополює бур’ян, проводить обрізку сухостою.

2.11. У літній період слідкує за недопущенням росту алергенних рослин (амброзії та ін.) на території дошкільного навчального закладу.

2.12. Не допускає появи на території і в павільйонах предметів, які б спричинили травмування, а також отруєння (гриби, ягоди та ін.) дітей і дорослих.

2.13. Слідкує за недопущенням на територію дошкільного навчального закладу диких собак та кішок.

2.14. Дотримується правил з охорони дитинства під час роботи з дітьми, охорони праці на робочому місці.

2.15. Дбає про особисту безпеку й здоров’я, а також про безпеку й здоров’я людей, що оточують, у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території дошкільного навчального закладу.

2.16. Знає й виконує вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користується засобами колективного та індивідуального захисту.

2.17. Проходить періодичні медичні огляди.

2.18. Виконує доручену йому роботу сам і не передоручає її іншим особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

2.19. Повинен бути людиною культурною, ввічливою, з повагою ставитися до дітей, працівників дошкільного навчального закладу, цього вимагає від працівника робота в дошкільному навчальному закладі.

 

 

IІІ. Права

Двірник користується правом на:

3.1.   Рівність трудових прав незалежно від національності, соціального походження, віросповідання, політичних переконань.

3.2.   Розірвання трудового договору згідно зі ст. 38 КЗпП України.

3.3.   Вимагання від персоналу дошкільного навчального закладу бережного ставлення до м’якого інвентарю, виданого для користування.

3.4.   Матеріальне забезпечення в порядку спеціального страхування у випадку хвороби, повної або часткової втрати працездатності, у старості.

3.5.   Матеріальну допомогу.

3.6.   Захист трудових прав у судовому порядку.

3.7.   Відпустку 14-ти календарних днів без збереження заробітної плати згідно із Законом України “Про відпустки”.

3.8.   Щорічну відпустку згідно із графіком відпусток по дошкільному навчальному закладу.

3.9.   Заохочення за старанне і зразкове виконання своїх обов’язків.

3.10. Забезпечення відповідним технологічним обладнанням, мийними засобами, індивідуальними засобами захисту й спецодягом відповідно до встановлених вимог.

3.11. Відмову від проведення небезпечних для здоров’я й життя робіт в умовах, коли відсутні або не можуть бути забезпечені необхідні заходи безпеки.

3.12. Винесення на розгляд адміністрації питання щодо поліпшення умов праці.

3.13. Роботу за сумісництвом.

3.14. Об’єднання в професійні спілки та членство в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України.

 

 

ІV. Відповідальність

У встановленому законодавством України порядку
двірник відповідає за:

4.1.   Життя та здоров’я дітей, дотримання їхніх прав та свобод на підставі законодавства України.

4.2.   Невиконання або неналежне виконання без поважних причин статуту та Правил внутрішнього трудового розпорядку, законних розпоряджень завідувача дошкільного навчального закладу та інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, установлених цією інструкцією, у тому числі за невиконання наданих прав – дисциплінарно – у порядку, визначеному трудовим законодавством. За грубе порушення трудових обов’язків – як вид дисциплінарного покарання – звільнення із займаної посади.

4.3.   Підготовку дошкільного навчального закладу до навчального року та літньої оздоровлювальної кампанії.

4.4.   Збитки, завдані дошкільному навчальному закладу або учасникам освітнього процесу у зв’язку невиконанням своїх посадових обов’язків.

4.5.   Дотримання техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці.

4.6.   Виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку дошкільного навчального закладу.

4.7.   Своєчасне та якісне щоденне прибирання території від сміття.

4.8.   Ввірений йому робочий інвентар.

4.9.   Повне виконання обов’язків, покладених на нього цією робочою інструкцією.

 

 

V. Повинен знати:

5.1.   Санітарні правила улаштування та утримання дитячих дошкільних закладів (дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-садки) від 20.03.1985 р. № 3231-85.

5.2.   Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5.3.   Правила безпеки під час виконання прибиральних робіт.

5.4.   Прийоми виконання робіт на закріпленій території, усунення дрібних несправностей будинкового обладнання та майна.

VІ. Кваліфікаційні вимоги

6.1.   Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання, інструктаж.

6.2.   Без вимог до стажу роботи.

 

 

VІІ. Взаємовідносини та (зв’язки за посадою)

Двірник:

7.1.   Працює в режимі нормованого робочого дня за графіком: 40 годин на тиждень, – 8 годин на день.

7.2.   Зобов’язаний вчасно повідомляти завідувача дошкільного навчального закладу про свою хворобу або іншу причину неявки на роботу.

7.3.   Може змінювати графік роботи лише за погодженням з адміністрацією дошкільного навчального закладу.

7.4.   Отримує від адміністрації дошкільного навчального закладу матеріали нормативно-правового та організаційного характеру, знайомиться під підпис із відповідними документами.

7.5.   Систематично обмінюється інформацією та одержує документи з питань, що входять до його компетенції, з адміністрацією, працівниками дошкільного навчального закладу.

7.6.   Терміново інформує завідувача дошкільного навчального закладу та відповідні служби про всі нещасні випадки, пов’язані з життям і здоров’ям дітей та працівників.

 

Тарифна відпустка:

двірника – 24 календарних дні.

 

Графік роботи: з 8.00 до 17.00.

Каталог детсадов Украины

Детский сад

Новопокровка