Номенклатура справ на 2020 рік

Новопокровський дошкільний

     ЗАТВЕРДЖЕНО

навчальний заклад (ясла - садок)

     Завідувач

«Колобок» Новопокровської

     Новопокровського ДНЗ

селищної ради

     _________С.В.Маслова

Чугуївського району

     ____________________

Харківської області

 

 

 

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

______________№________

на 2020 рік

 

Індекс

справи

Заголовок справи (тому,частини)

Кількість справ (томів, частин)

Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком

Примітка

1

2

3

4

5

 

01. Організація системи управління закладом

 

 

 

01-01

Урядові та галузеві документи про дошкільну освіту (укази, постанови, доручення, накази, інструкції, рішення колегії, вказівки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України тощо) (копії)

 

Доки не мине потреба

 

 

01-02

Накази начальника  відділу освіти  районної державної адміністрації з основної діяльності (копії)

 

Доки не мине потреба

 

01-03

Накази завідувача дошкільного навчального закладу з основної діяльності

 

До ліквідації організації ст. 16а1

1На­ді­с­ла­ні до ві­до­ма – доки не мине потреба

 

1 Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів. Київ, 2012р., затверджений наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012р. №578/5, зареєстрований Міністерством юстиції України від 17.04.2012р. №571/20884.

 

 

1

2

3

4

5

 

 

01-04

Статут дошкільного навчального закладу та зміни до нього

 

До ліквідації організації

ст. 301

1Надіслані до відо-ма-1 р. пі­с­ля за­мі­ни

Новими

 

 

 

01 - 05

Інструкція з питань діловодства у дошкільному навчальному закладі

 

 

До ліквідації організаціїст. 20а

 

 

 

 

01-06

Колективний договір, укладений між адміністрацією  дошкільного навчального закладу та трудовим колективом

 

До ліквідації організації

ст.395-а

 

 

 

 

 

01-07

Правила внутрішнього трудового розпорядку

 

1 рік1
ст. 397

 

 

1 Після заміни новими

 

 

01-08

Протоколи оперативних нарад  керівника дошкільного навчального закладу

 

5 років
ст. 13

 

 

 

 

 

01-09

Протоколи засідань педагогічної ради дошкільного навчального закладу

 

10 років

ст. 14а

 

 

 

 

 

01-10

Протоколи загальних зборів трудового колективу  дошкільного навчального закладу

 

До ліквідації організації

ст.12а

 

 

 

 

 

 

01-11

Протоколи батьківських зборів

 

До ліквідації організації
ст. 12а

 

 

 

 

 

01-12

План роботи дошкільного навчального закладу на навчальний рік

 

5 років

ст. 157а

 

 

 

 

 

01-13

 

 

Приймально-здавальні акти з усіма додатками, складені в разі зміни керівника дошкільного навчального закладу

 

До ліквідації організації

ст. 45а

 

 

 

 

 

01-14

Паспорт дошкільного навчального закладу

 

1 рік2

 ст. 541

 

 

2 Після заміни новими

 

 

01-15

Документи (протоколи, акти, доповідні записки, звіти, довідки) про перевірку виконання колективного договору

 

10 років ст. 396

 

 

 

 

 

 

01-16

Документи (копії наказів, акти, протоколи, самоаналіз тощо) з державної атестації дошкільного навчального закладу

 

 

До ліквідації організації

ст. 48

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

01-17

Документи (акти, доповідні записки, довідки) тематичних та контрольних перевірок окремих напрямів діяльності дошкільного навчального закладу

 

5 років
ст. 77

 

 

 

01-18

Документи та матеріали щодо виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

 

5 років

ст. 83а

 

 

 

 

 

01-19

Контрольно-візитаційна книга

 

3 роки після закінчен-ня книги

Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Держархі-ву Хар-ківської області (прот.№ 2 від 23.02.2012)

 

 

01-20

Листування з відділом освіти Чугуївської районної державної адміністрації       

 

5 років,

ст. 22

 

 

 

 

 

01-21

Листування з організаціями та установами  з основної діяльності

 

5 років,
ст. 23

 

 

 

 

 

01-22

Журнал реєстрації наказів завідувача дошкільного навчального закладу з основної діяльності

 

До ліквідації організації

ст. 121а

 

 

 

 

 

01-23

Журнал обліку особистого прийому громадян

 

 

3 роки

ст. 125

 

 

 

 

 

 

01-24

Журнал реєстрації вхідної документації

 

 

3 роки

ст. 122

 

 

 

 

 

 

01-25

Журнал реєстрації вихідної документації

 

3 роки

ст. 122

 

 

 

 

 

 

01-26

Журнал реєстрації телефонограм

 

1 рік
ст. 126

 

 

 

 

 

 

01-27

Журнал реєстрації протоколів засідань педагогічної ради дошкільного навчального закладу

 

До ліквідації організації

ст. 121а

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

01-28

Журнал реєстрації протоколів загальних зборів колективу

 

До ліквідації організації

ст. 121а

 

 

 

 

 

01-29

Журнал реєстрації протоколів оперативних нарад керівника дошкільного навчального закладу

 

5 років
ст. 13

 

 

 

 

 

01-30

Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян

 

5 років
ст. 124

 

 

 

 

 

01-31

Журнал реєстрації запитів на інформацію

 

 

5 років

Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Держархіву Харківської області 25.05.2011 р. № 4

 

 

01-32

Книга обліку педагогічних працівників

 

50 років

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240

 

 

01-33

Книга записів наслідків внутрішнього  контролю

 

5 років

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240

 

 

01-34

Зведена номенклатура справ дошкільного навчального закладу

 

5 років

ст.112-а1

1Після заміни новою та за умови складення зведених описів справ

 

                     

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

02. Організація системи дошкільної освіти

 

 

 

02-01

Накази завідувача дошкільного навчального закладу щодо руху дітей

 

 

75 років ст. 16б

 

02-02

Річні статистичні звіти (85-К,  № 1 – черга тощо)  з усіх основних видів діяльності дошкільного навчального закладу

 

До ліквідації організації

ст. 302б

 

 

 

02-03

Індивідуальні плани працівників

 

1 рік
ст. 161

 

 

 

02-04

Списки дітей від народження до 6 років згідно з територією обслуговування

 

До заміни новими

Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Держархіву Харківської області (протокол від 06.03.2011
№ 2)

02-05

Документи (довідки, плани, звіти тощо) експертизи рівнів досягнень дітей (6-й рік життя) відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти

 

5 років
ст. 298

 

02-06

Журнал обліку прибуття (вибуття) дітей у дошкільному навчальному  закладі

 

 

10 років2

ст. 525є

 

2 За відсутності наказів про зарахування, відрахування, випуск, а також особових справ – 75 років

02-07

Журнал щоденного відвідування дітьми груп

 

 

5 років
ст. 590

 

 

 

 

02-08

Книга аналізу рівня знань дітей кожної вікової групи

 

3 роки
ст. 122

 

 

 

02-09

Журнал обліку робочого часу працівників дошкільного навчального закладу

 

 

5 років1
ст. 630

1Ві­до­мо­с­ті обліку

годин – 1 р.

02-10

Номенклатура справ з організації системи дошкільної освіти (витяг)

 

3 роки 2

ст.112в

2Після заміни новою та за умови передавання справ до архівного підрозділу дошкільного навчального закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

03. Охорона дитинства

 

 

 

03-01

Нормативно-правові документи з питань охорони дитинства (копії)

 

 

 

Доки не мине потреба

 

 

 

03-02

Списки дітей пільгових категорій

 

До заміни новими

Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Держархіву Харківської області (протокол від 06.03.2011 № 2)

03-03

Документи (довідки, звіти, інформації тощо) щодо роботи з дітьми, які потребують соціального захисту

 

 

5 років
ст. 44б

 

03-04

Документи (звіти, довідки, інформації) щодо організації харчування дітей у дошкільному навчальному закладі

 

 

5 років 
ст. 44б

 

03-05

Документи (копії наказів, листи, програми, інформації тощо) щодо медичного обслуговування та охорони здоровя дітей

 

5 років
ст. 44б

 

03-06

Документи (копії наказів, довідки, інформації тощо) щодо профілактики дитячого травматизму

 

5 років
ст. 44б

 

03-07

Акти розслідування нещасних випадків з дітьми

 

45 років2
ст.453

2По­в’я­за­ні із зна­ч­ни­ми ма­те­рі­аль­ни­ми зби­т­ка­ми та люд­сь­ки­ми жер­т­ва­ми – 75 р.

 

 

 

1

2

3

4

5

03-08

Листування з органами і службами, причетними до захисту прав дітей із загальних питань (копії)

 

 

Доки не мине потреба

 

 

 

03-09

Журнал реєстрації нещасних та смертельних випадків з дітьми

 

3 роки
ст. 122

 

 

 

03-10

Номенклатура справ з питань охорони дитинства (витяг)

 

3 роки 2

ст.112в

2Після заміни новою та за умови передавання справ до архівного підрозділу дошкільного навчального закладу

 

 

1

2

3

4

5

 

04. Охорона праці, техніка безпеки

 

 

 

04-01

Нормативно-правові документи з питань охорони праці та техніки безпеки (копії)

 

 

Доки не мине потреба

 

 

 

04-02

Документи (звіти, довідки, інформації тощо) з охорони праці та техніки безпеки

 

 

5 років
ст. 437

 

 

 

 

04-03

Документи (відомості, звіти, довідки тощо) про нещасні випадки та травматизм в дошкільному навчальному закладі

 

45 років2
ст.453

2 Повязані із значними матеріальними збитками та людськими жертвами - постійно

04-04

Документи (акти, довідки, інформації тощо) щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму в дошкільному навчальному закладі

 

 

5 років
ст. 434

 

04-05

Акти розслідування нещасних випадків з працівниками дошкільного навчального закладу

 

45 років2
ст.453

2Повязані із значними матеріальними збитками та людськими жертвами - постійно

04-06

Акти розслідування нещасних випадків невиробничого характеру  працівниками

 

45 років1

ст. 453

1По­в’я­за­ні із зна­ч­ни­ми ма­те­рі­аль­ни­ми зби­т­ка­ми та люд­сь­ки­ми жерт­ва­ми – постійно

04-07

Журнал реєстрації  нещасних та смертельних випадків з  працівниками дошкільного навчального закладу

 

 

45 років1
ст. 477

1 Після закінчення журналу

 

 

 

 

1

2

3

4

5

04-08

Журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних і смертельних випадків невиробничого характеру

 

45 років1

ст. 477

 

 

 

1 Після закінчення журналу 

04-09

Журнал реєстрації вступного інструктажу

 

10 років1

ст. 481

 

 

 

1 Після закінчення журналу 

04-10

Журнали реєстрації інструктажів (первинного, повторного, позапланового, цільового) з питань охорони праці

 

 

10 років1

ст. 482

1 Після закінчення журналу 

04-11

Журнали реєстрації інструктажів (первинного, повторного, позапланового, цільового) з питань пожежної безпеки

 

10 років1

ст. 482

 

 

 

1 Після закінчення журналу 

04-12

Журнал реєстрації інструктажів з БЖД у дошкільному навчальному закладі

 

10 років1
ст. 481

 

 

 

1 Після закінчення журналу

04-13

Номенклатура справ з охорони праці, техніки безпеки (витяг)

 

3 роки 1

ст.112в

1 Після заміни новою та за умови передавання справ до архівного підрозділу дошкільного навчального закладу

 

 

1

2

3

4

5

 

05. Науково-методична робота

 

 

 

05-01

Нормативно-правові документи щодо організації науково-методичної роботи (копії)

 

Доки не мине потреба

 

 

 

 

05-02

Протоколи корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи з дітьми

 

10 років
ст. 14а

 

 

 

 

05-03

План підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

 

5 років
ст.537

 

 

 

 

05-04

Звіти про проведення атестації педагогічних працівників

 

5 років
ст. 638

 

 

 

 

05-05

Документи (звіти, інформації тощо) щодо організації методичної роботи

 

5 років
ст. 303

 

 

 

 

05-06

Документи щодо здійснення виховної роботи (накази, листи тощо) (копії)

 

Доки не мине потреба

 

 

 

 

05-07

Документи (копії наказів, плани-графіки тощо) про підвищення кваліфікації та курсову перепідготовку педагогічних кадрів

 

5 років
ст.618

 

05-08

Журнал реєстрації протоколів засідань атестаційної комісії

 

 

3 роки
ст. 122

 

 

 

 

05-09

Номенклатура справ з науково-методичної роботи (витяг)

 

3 роки 2

ст.112в

2 Після заміни новою та за умови передавання справ до архівного підрозділу дошкільного навчального закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

06. Робота практичного психолога

06-01

Нормативно-правові документи щодо діяльності практичного психолога

 

Доки не мине потреба

 

 

 

06-02

Річний плани роботи практичного психолога

 

1 рік,

ст. 161

 

 

 

06-03

Місячні плани роботи практичного психолога

 

1 рік,

ст. 161

 

 

 

06-04

Обліково-статистичні документи (статистичні звіти, аналітичні звіти)

 

5 років,

ст. 303

 

 

 

06-05

До­ку­мен­ти (доповіді, ви­снов­ки, до­від­ки) про розроблення нових підходів до організації навчального процесу та змісту навчання

 

5 років,

ст. 562

 

06-06

Документи (до­по­ві­ді, огля­ди, звіти, до­від­ки) про стан роботи з педагогічними працівниками дошкільного навчального закладу

 

5 років,

ст. 489

 

06-07

Документи (пра­ви­ла, по­ло­жен­ня, ін­ст­ру­к­ції, ме­то­ди­ч­ні вка­зів­ки,  ре­ко­мен­да­ції) щодо роботи з дітьми (на кожну групу)

 

До заміни новими,

ст. 20-б

 

 

 

 

06-08

Документи (пра­ви­ла, по­ло­жен­ня, ін­ст­ру­к­ції, ме­то­ди­ч­ні вка­зів­ки,  ре­ко­мен­да­ції)  щодо роботи з батьками учнів

 

До заміни новими,

ст. 20-б

 

 

 

 

06-09

Документи (звіти, довідки, інформації) щодо психологічного супроводу роботи з обдарованими дітьми

 

5 років,

ст. 298

 

 

 

 

06-10

Протоколи індивідуальних кон- сультацій практичного психолога

 

10 років,

ст. 14-а

 

 

 

 

06-11

Журнал психологічного аналізу діяльності педагогів закладу

 

3 роки,

ст. 122

 

 

 

 

06-12

Журнал реєстрації консультацій

 

1 рік,

ст. 634

 

 

 

 

06-13

Номенклатура справ роботи практичного психолога (витяг)

 

3 роки2,

ст. 112-в

2Після заміни новими за умови передавання

1

2

3

4

5

 

07. Зміцнення навчально-матеріальної бази

 

 

 

07-01

Акти перевірок готовності закладу до нового навчального року

 

5 років

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240

07-02

Документи (інформації, звіти, довідки, акти тощо) щодо проведення  у дошкільному навчальному закладі ремонтних робіт

 

5 років
ст. 298

 

07-03

Документи (журнали, відомості, кар­то­теки) щодо використання енергоносіїв

 

3 роки
ст. 1904

 

 

 

07-04

Номенклатура справ по зміцненню навчально-матеріальної бази (витяг)

 

3 роки 1

ст.112в

1 Після заміни новою та за умови передавання справ до архівного підрозділу дошкільного навчального закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

08. Робота з кадрами та громадянами

 

 

 

08-01

Накази начальника відділу освіти з особового складу (копії)

 

Доки не мине потреба

 

 

 

 

08-02

Накази завідувача дошкільного навчального закладу з особового складу

 

75 років
ст. 16б2

2Про короткострокові відрядження в межах України та за кордон; стягнення; надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв’язку з навчан-ням – 5 р.

 

08-03

Накази завідувача дошкільного навчального закладу про прибуття (вибуття) дітей

 

5 років

Після переведення дітей до школи

Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Державного архіву Харківської області (протокол від 20.04.2011 № 3)

 

 

08-04

Накази завідувача дошкільного навчального закладу про надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у звязку з навчанням

 

 

 

5 років
ст. 16б

 

08-05

Посадові інструкції  працівників дошкільного навчального закладу

 

 

5 років1
ст. 43

 

 

1 Після заміни новими

08-06

Особові справи (заяви, анкети, автобіографії, копії і витяги з наказів при прийняття, переміщення, звільнення, оголошення подяк,характеристики, листки з обліку кадрів тощо) працівників школи

 

 

75 років2
ст.493в

2Після звільнення

08-07

Оригінали особистих документів офіційного походження (дипломи, атестати, посвідчення, свідоцтва, трудові книжки тощо)

 

До запитання, не затребувані не менше 50 років
 ст. 508

 

 

 

 

08-08

Особові медичні книжки працівників дошкільного закладу

 

3 роки2

ст. 493

 

 

 

2 Після звільнення

08-09

Списки кандидатів на висування за посадою (резерв)

 

5 років
ст. 525е

 

 

 

 

08-10

Документи  (звіти, акти, відомості) про облік трудових книжок і вкладок до них

 

3 роки
ст. 511

 

 

 

 

08-11

Документи (подання, характеристики, звіти тощо) про подання на нагородження працівників державними, відомчими, регіональними нагородами

 

75 років
ст. 654б

 

08-12

Журнал обліку особових справ працівників дошкільного навчального закладу

 

75 років
ст. 528

 

 

 

 

08-13

Журнал реєстрації наказів з особового складу

 

75 років
ст. 121б1

1Форми, в яких реєст-рують короткостроко-ві відрядження в межах України та за кордон; стягнення; надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням – 5 р.

 

08-14

Журнал реєстрації наказів завідувача дошкільного навчального закладу про прибуття (вибуття) дітей

 

5 років

Після переведення дітей до школи

Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Державного архіву Харківської області (протокол від 20.04.2011 № 3)

08-15

Номенклатура справ по роботі з кадрами та громадянами (витяг)

 

3 роки 2

ст.112в

2 Після заміни новою та за умови передавання справ до архівного підрозділу дошкільного навчального закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

09. Бухгалтерські документи

 

 

 

 

09-01

Нормативно-правові документи фінансування галузі (копії)

 

Доки не мине потреба

 

 

 

 

 

09-02

Штатний розпис дошкільного навчального закладу та  зміни до нього

 

 

75 років

ст. 37а

 

 

 

 

 

09-03

Документи (тарифікаційні списки, склад тарифікаційної комісії, накази тощо) щодо тарифікації працівників закладу

 

 

25 років

ст. 415

 

 

09-04

Табелі обліку використання робочого часу

 

1 рік
 ст. 408

 

 

 

 

 

09-05

Книга обліку господарського майна та товарно-матеріальних цінностей

 

3 роки1
ст. 351

1За умови завершення ре­ві­зії, про­ве­де­ної ор­га­на­ми дер­жав­ної кон­т­ро­ль­но-реві­зійної слу­ж­би за су­куп­ни­ми по­каз­ни­ка­ми фі­на­н­со­во-гос­по­дар­сь­кої ді­я­ль­но­с­ті. У разі ви­ни­к­нен­ня спорів (су­пе­ре­чок), по­ру­шен­ня кри­мі­на­ль­них справ, від­крит­тя су­да­ми про­вад­жен­ня у спра­вах – збе­рі­га­ю­ть­ся до ух­ва­лен­ня ос­та­точ­но­го рі­шен­ня

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

09-06

Книга реєстрації актів списання матеріальних цінностей

 

3 роки
ст. 351

 

 

 

Див. прим. до справи з індексом
09-06

 

09-07

Номенклатура справ по роботі з бухгалтерськими документами (витяг)

 

3 роки 2

ст.112в

2 Після заміни новою та за умови передавання справ до архівного підрозділу дошкільного навчального закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

10. Фізкультурно-оздоровча робота, харчування дітей

 

 

 

10-01

Листок здоровя вихованців

 

5 років
ст. 722а

 

 

 

 

10-02

Витяги з протоколів психолого-медико-педагогічної консультації на кожну дитину

 

Доки не мине потреба

 

 

 

 

10-03

Документи (довідки, виписки, інформації тощо) медико-педагогічного контролю за фізичним розвитком дітей

 

5 років
ст. 44б

 

 

 

 

10-04

Медична карта дитини для   дитячого садку (ф. 026/о)                     

 

5 років

ст. 722а

 

 

 

 

 

10-05

Контрольна карта диспансерного нагляду (ф. 030/о)

 

5 років3

ст. 721 в

 

 

 

3Після зняття з диспансер-ного обліку

10-06

Індивідуальні карти  імунізації  дітей (ф. 063-1/о)

 

5 років

ст. 722а

Затверджено                                  наказом МОЗ України від                                     10.01.2006  № 1                     

 

10-07

Перспективне меню

 

3 роки
ст. 3361

 

 

 

1Див. прим. до справи з індексом
09-07

10-08

Журнал обліку профілактичних щеплень

 

3 роки
ст.745

 

 

 

 

10-09

Журнал реєстрації екстрених повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення

 

3 роки
ст. 122

 

10-10

Журнал обліку інфекційних захворювань (ф. 060/о)

 

3 роки
ст. 122

 

 

 

 

10-11

Журнал обліку роботи з гігієнічного виховання

 

3 роки
ст. 122

 

 

 

 

10-12

Журнал обліку медичного обладнання, лікарських засобів та виробів медичного призначення, імунобіологічних препаратів

 

3 роки
ст. 122

 

 

 

 

10-13

Журнал антропометрії

 

3 роки
ст. 122

 

 

 

1

2

3

4

5

10-14

Ін­ди­ві­ду­аль­ні кар­тки, ме­ди­ч­ні до­від­ки, ана­лі­зи, іс­то­рії роз­вит­ку ді­тей у ди­тя­чих за­кла­дах:   Книга медичного обстеження дітей

 

5 років
ст. 722а

 

10-15

Книга обліку дітей із зазначенням діагнозу

 

5 років
ст. 722а

 

 

 

10-16

Книга обліку дітей, які мають ослаблене здоров’я

 

5 років
ст. 722а

 

 

 

10-17

Журнал обліку виконання норм харчування

 

 

3 роки
ст. 122

 

 

 

10-18

Журнал бракеражу сирих продуктів

 

3 роки
ст. 122

 

 

 

10-19

Журнал бракеражу готової продукції

 

3 роки
ст. 122

 

 

 

 

10-20

Журнал здоровя працівників  харчоблоку

 

3 роки
ст. 122

 

 

 

 

10-21

Книга обліку відходів

 

3 роки
ст. 122

 

 

 

 

10-22

Журнал складського обліку харчової продукції

 

3 роки
ст. 122

 

 

 

 

10-23

Номенклатура справ фізкультурно-оздоровчої роботи та харчування дітей (витяг)

 

3 роки 1

ст.112в

1 Після заміни новою та за умови передавання справ до архівного підрозділу дошкільного навчального закладу

 

 

 

1

2

3

4

5

 

10. Архів

 

 

 

11-01

Справа фонду

 

 

До ліквідації організації

ст. 130

 

 

 

 

 

 

11-02

Описи справ постійного зберігання

 

До ліквідації організації

ст. 137а

 

 

 

 

 

 

11-03

Описи справ з особового складу

 

3 роки1

ст. 137б

1  Після знищення справ

 

 

 

11-04

Номенклатура справ архіву (витяг)

 

3 роки 1

ст.112в

1 Після заміни новою та за умови передавання справ до архівного підрозділу дошкільного навчального закладу

 

 

 

 

 

Відповідальний за архів                                   _______________________

 

« ___»___________20    р.

 

 

 

СХВАЛЕНО                                            ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання ЕК                           Протокол засідання ЕПК
закладу                                                     архівного  відділу

від ________№___                                  Чугуївської районної державної

                                                                       адміністрації

                                                                  від ___________№ ______

                           

Підсумковий запис про категорії та кількість справ, заведених у 2015 році у дошкільному навчальному закладі

 

 

За строками зберігання

Усього

У тому числі

таких, що переходять

з позначкою «ЕПК»

Постійного

 

 

 

Тривалого

(понад 10 років)

 

 

 

Тимчасового

(до 10 років включно)

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за діловодство                                 _____________________

 

 

« ____»____________20__р.