Про  проведення атестації педагогічних працівників  Новопокровського дошкільного навчального закладу (ясла – садок) «Колобок»

Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області

у 2018 – 2019 навчальному році

Упродовж вивчення системи роботи педагога члени атестаційної комісії відмітили високий рівень професіоналізму вихователя ,її  досягнення у розвитку пізнавальної активності дітей і вихованні у них самостійності.

 Таким чином, за результати атестації у 2018-2019навчальному році  та на підставі рішення атестаційної комісії від 21.03.2019 року, протокол № 3 прийнято рішення:

 

 

1. Вихователь Максименко Ю.С. відповідає займаній посаді, присвоїти  кваліфікаційну  категорію «спеціаліст першої категорії»

Про  проведення атестації педагогічних працівників  Новопокровського дошкільного навчального закладу (ясла – садок) «Колобок»

Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області

у 2017 – 2018 навчальному році

 

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550 (із змінами), з метою активізації творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової освіти, якісної роботи педагогічних працівників, посилення їх відповідальності за результати навчання й виховання дітей та учнівської молоді, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці, керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,наказу відділу освіти «Про створення атестаційної комісії ІІ рівня при управлінні відділу освіти, затвердження її складу та заходи щодо проведення атестації педагогічних працівників у 2017-2018 навчальному році» від 11.09.2017 № 237,наказу відділу освіти «Про проведення атестації педагогічних працівників навчальних закладів району» у 2017/2018 навчальному році від 04.10.2017 № 267, наказу по дошкільному навчальному закладу (ясла – садок) «Колобок» від 12.09.2017 №74 «Про створення атестаційної комісії І рівня при дошкільному навчальному закладі, затвердження її складу та заходи щодо проведення атестації педагогічних працівників у 2017-2018 навчальному році»  проведено атестацію педагогічних працівників закладу  у 2017-2018 навчальному році.

Атестація  педагогів у дошкільному закладі здійснювалася у декілька етапів: організаційний,основний, підсумковий.

Метою атестації є: активізація та розвиток творчої професійної діяльності педагогічних працівників, підвищення професійної відповідальності за результати навчання і виховання дітей, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці педагогічних працівників закладу, які підлягають атестації у поточному навчальному році.

Завданням атестації є: цілеспрямоване неперервне підвищення професійного рівня педагогічних працівників; визначення відповідності педагогічного працівника зайнятій посаді, рівню кваліфікації, залежно від якого встановлюється кваліфікаційна категорія, присвоюється відповідне педагогічне звання та відбувається оплата праці.

Атестація здійснювалася на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації, педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності педагогічних працівників шляхом проведення аналізу освітньо-виховного процесу з урахуванням рейтингу серед колег, проведення колективного перегляду освітнього процесу, творчих  проектів по формуванню у дітей ціннісного відношення до власного здоров’я,  перегляду різних форм роботи з батьками, участь педагогів районних  виставках, відвідування режимних процесів, тощо.

У   2017-2018 навчальному році в ДНЗ підлягали атестації  наступні педагогічні працівники закладу:

- Головач М.Ю.., вихователь, що претендувала на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії».

- Амосова Т.Є., практичний психолог, що претендувала на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії».

- Торохтій З.В.., вихователь, що претендувала про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічного звання вихователь - методист.

Упродовж вивчення системи роботи педагогів члени атестаційної комісії відмітили високий рівень професіоналізму вихователів ,їхні  досягнення у розвитку пізнавальної активності дітей і вихованні у них самостійності.

           Таким чином, за результати атестації у 2017 -2018 навчальному році  та на підставі рішення атестаційної комісії від 21.03.2018 року, протокол № 3 прийнято рішення:

 

1. Вихователь Головач М.Ю.  відповідає займаній посаді, присвоїти  кваліфікаційну  категорію «спеціаліст першої категорії»

2. Практичний психолог Амосова Т.Є.., відповідає займаній посаді, присвоїти  кваліфікаційну  категорію «спеціаліст другої категорії»  

3. За результатами вивчення діяльності, вихователь Торохтій З.В. заслуговує на  відповідність раніше присвоєній кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та  педагогічного звання «вихователь - методист»  . Порушити клопотання перед атестаційною комісією II рівня відділу освіти Чугуївської райдержадміністрації про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та  педагогічного звання «вихователь - методист» 

 

 

 

У   2016-2017 навчальному році в ДНЗ підлягали атестації (позачергово) наступні педагогічні працівники закладу:

- Максименко Л.А., вихователь, що претендувала на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії».

- Древаль О.М., вихователь, що претендувала на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії».

- Максименко Ю.С., вихователь, що претендувала на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії».

- Степанова О.І., музичний керівник, що претендувала на присвоєння  кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії».

- Пузікова Н.М., вихователь, присвоєння педагогічного звання «вихователь - методист»

Упродовж вивчення системи роботи педагогів члени атестаційної комісії відмітили високий рівень професіоналізму вихователів ,їхні  досягнення у розвитку пізнавальної активності дітей і вихованні у них самостійності. Протягом атестаційного періоду вихователі прийняли участь у реалізації проектів «Крок за кроком» та «Вчимося жити разом» за ініціативи європейського Союзу (ЄС), Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

           Таким чином, за результатами атестації у 2016 -2017 навчальному році  та на підставі рішення атестаційної комісії від 17.03.2017 року, протокол № 3 прийнято рішення:

 

1. Вихователі  Максименко Л.А., Древаль О.М., музичний керівник Степанова О.І. відповідають займаній посаді, присвоїти  кваліфікаційну  категорію «спеціаліст першої категорії»

2. Вихователь Максименко Ю.С., відповідає займаній посаді, присвоїти  кваліфікаційну  категорію «спеціаліст другої категорії»  

3. За результатами вивчення діяльності, вихователь Пузікова Н.М. заслуговує на присвоєння педагогічного звання «вихователь - методист». Порушити клопотання перед атестаційною комісією II рівня відділу освіти Чугуївської райдержадміністрації про присвоєння педагогічного звання «вихователь - методист» .

 

 

 

 

 

Графік роботи атестаційної комісії ДНЗ (ясла-садок) "Колобок"
 у 2016
/2017н.р.

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальні члени атестаційної комісії

1

Опрацювати Типове положення про атестацію педагогічних працівників

Вересень

вихователь - методист Борець Т.В.

2

Оформити стенд з питань атестації

Жовтень

вихователь - методист Борець Т.В

3

Розробити поради, пам’ятки для педагогів, які атестуються

Жовтень

вихователь - методист Борець Т.В

4

Вивчити педагогічну діяльність осіб, які атестуються

Відвідати та проаналізувати заняття та інші форми роботи з дітьми

Древаль О.М.

Степанова О.І.

Максименко Л.А.

Максименко Ю.С.

 20.10.15 - 15.03.17

Голова та члени атестаційної комісії

Вивчити рівень знань, умінь і навичок дітей

До 15 березня

 Голова та члени атестаційної комісії

Ознайомитися з даними про участь педагогічних працівників у роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах тощо

До 15 березня

 Голова та члени атестаційної комісії

5

Підготувати атестаційні матеріали працівників для розгляду їх на засіданнях атестаційної комісії

 До 20.03.17

 Голова та члени атестаційної комісії

6

Ознайомити працівників, які атестуються, з їхніми характеристиками (під підпис)

 01.03.17 - 20.03.17

 Секретар атестаційної комісії

7

Провести засідання атестаційної комісії

Про розгляд документів, що надійшли до атестаційної комісії; затвердження списку педагогічних працівників, які атестуються у поточному навчальному році

 До 10.10.16

 Керівник ДНЗ

Про затвердження графіка роботи атестаційної комісії; створення при ній експертної групи (за потреби)

 До 20.10.16

 Голова  атестаційної комісії

Про атестацію педагогічних працівників (підсумкове)

 До 01.04.17

 Голова  атестаційної комісії

8

Оформити атестаційні листи. Другі примірники атестаційних листів видати працівникам під підпис

Протягом трьох днів після засідання атестаційної комісії

 Керівник ДНЗ

9

Оформити матеріали за наслідками атестації (клопотання про присвоєння певним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічного звання, про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»)

 До 10.04 17.

 Голова  атестаційної комісії

           

Перспективний план  атестації педагогічних працівників Новопокровського дошкільного начального закладу (ясла - садок) «Колобок» на 2015-2019 роки

 

№ з/п

П.І.Б. педагога

Предмет, за яким атестується

Рік попередньої атестації

Наслідки попередньої атестації

Рік наступної атестації

Дата проходження курсів підвищення кваліфікації

Рік наступних курсів підвищення кваліфікації

1.

Апанасенко М.О.

-

-

-

-

-

-

2.

Борець Т.В.

вихователь-методист

2010

спеціаліст

2015

2010

2015

3.

Головач М.Ю.

вихователь

-

-

2016

-

2015

4.

Древаль О.М.

вихователь

2010

спеціаліст

2015

2010

2015

5.

Маслова С.В.

завідувач

2014

-

2019

2012

2017

6.

Максименко Ю.С.

вихователь

-

-

2016

-

2015

7.

Максименко Л.А.

вихователь

2010

спеціаліст

2015

2014

2019

8.

Пузікова Н.М.

вихователь

2010

спеціаліст

2015

2013

2018

9.

Проскурніна І.В.

вихователь

2010

спеціаліст

2015

2014

2019

10.

Смик Л.І.

вихователь

2010

спеціаліст

2015

2013

2018

11.

Серікова Л.О.

вихователь

2010

спеціаліст

2015

2013

2018

12.

Степанова О.І.

музичний керівник

-

-

2015

-

2019

13.

Торохтій З.В.

вихователь

2013

спеціаліст вищої категорії, звання «вихователь-методист»

2018

2012

2017

14.

Рало Ю.В.

практичний психолог

-

-

2015

-

2019

 
 

Список педагогічних працівників, що атестуються атестаційною

комісією І рівня

 Новопокровського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Колобок»

Новопокровської селищної ради у 2017  році

 

з/п

П.І.Б.

Освіта

 

Спеціальність за дипломом

Посада

Стаж педагогічної роботи

Стаж роботи на посаді

Курси підвищення кваліфікації

На що претендує під час атестації

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Степанова Ольга Іванівна

 

 

 

 

 

 

 

 

Древаль Олена

Миколаївна

 

 

 

 

 

 

 

 

Максименко

Людмила Анатоліївна

 

 

 

 

 

 

Максименко Юлія Сергіївна

 

Повна вища

Харьківська гуманітарно –педагогічна

академія

14.06.2013р

ХА № 45126377

 

 

Повна вища

Українська інженерно-педагогічна академія 30.06.2001р.

ХА №17063032

 

Повна вища

Харківський Державний педагогічний університет 30.06.1999р

 ХА 11026406 

 

Повна вища

Харьківська гуманітарно –педагогічна

академія 30.01.2013р.

ХА№ 43996282 

 

Музичне мистецтво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професійне навчання.

Інженер-педагог

 

 

 

 

 

 

 

 Початкове навчання

 

 

 

 

 

 

 

Початкова освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

музичний керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3р.9м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8р.7м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20р.9м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5р.11м

 

3р.9м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8р.7м

 

 

 

 

 

 

 

 

10р.

 

 

 

 

 

 

 

 

5р.11м

 

-

 

Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст

 I категорії»

 

 

 

 

 

Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст

 

 I категорії»

 

 

 

 

Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст

 I категорії»

 

 

 

 

Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст

I I категорії»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каталог детсадов Украины

Детский сад

Новопокровка