ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

     З метою підвищення якості виховання і освіти у дошкільному навчальному закладі,реалізації стратегії розвитку закладу колектив вважає своєю головною методичною метою продовжувати працювати над створенням умов для отримання дітьми дошкільної освіти, забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи та реалізація принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі.

У 2019-2020 навчальному році  колектив спрямовує свою діяльність на розв’язання наступних завдань:

1.Продовжити  поглиблену роботу щодо забезпечення наступності дошкільної                  та початкової освіти, всебічного розвитку життєво компетентної особистості дитини, формуванню її фізичної і психологічної готовності до нової соціальної ролі.

2. Продовжити роботу з національно-патріотичного виховання дошкільників

3.Продовжити роботу щодо організації сучасного освітнього середовища дошкільного навчального закладу, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

4. Продовжити роботу щодо соціально – фінансової освіти дошкільників

5. Формувати компетентність дитини в мистецькій діяльності, створення належних умов для розвитку творчих здібностей дошкільників 

 

 

 

Методичне забезпечення дошкільної освіти

Освітній процес у Новопокровському ДНЗ (ясла-садок) «Колобок» здійснюється у 2019/2020 навчальному році відповідно до вимог  нормативно-правових документів: Законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про дошкільну освіту» (зі змінами), Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про внесення змін до законодавчих актів із питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про охорону дитинства», Положення про дошкільний навчальний заклад (із змінами), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  від 12.03.2003 № 305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад» (для ДНЗ), Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), Концепції національно- патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641),   нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), наказу Міністерства освіти і  науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки України від 04.10.2007 № 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади», від 27.09.2010 № 1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку», від 17.12.2008 № 1/9-811 «Про  здійснення  соціально-педагогічного  патронату»,  від 03. 07. 2009 № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах, Лист Міністерства освіти і науки України від 02.09.2016 № 1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах», Лист Міністерства освіти і науки України від 02.09.2016 № 1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах, інструктивно-методичних  листів Міністерства   освіти і   науки,   забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільнмолоді  та  спорту  України  від 16.08.2010  № 1/9-563 «Методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу», від 25.05.2011 № 1/9-389 «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу»,  від 21.07.2011 № 1/9-552  «Щодо терміну  перебування дітей,  які досягли шестирічного віку,  у  дошкільних  навчальних  закладах»,  від  29.07.2011 № 1/9-577 «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах», від  19.08.2011  № 1/9-634  «Інструктивно-методичні рекомендації «Про ого віку»,  від 16.03.2012 № 1/9-198  «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період», від 28.05.2012 № 1/9-413  «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи  в дошкільних навчальних закладах у літній період», від  23.05.2012 № 1/9-391 «Про організацію літнього відпочинку дітей», від 28.02.2013 № 1/9-152 «Про розроблення програм для дошкільної освіти», листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 № 1.4/18-3082 «Інструктивно-методичні рекомендації «Про організовані і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 03.10.2013 № 853 «Про застосування Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей», Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти,наказ МОН № 1633 від 19.12.2017 року, Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти наказ МОН № 372 від 16.04.2018р., Лист МОЗ № 111-01/89 від 29.03.18 року « Щодо використання медичних форм для зарахування дітей до закладу дошкільної освіти», Лист Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації № 2303 від 18.06.2018р. «Щодо відрахування вихованців закладів дошкільної освіти»,Лист МОН України від 19.04.2018 №1/9 249 «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти», Лист Міністерства освіти і науки України від 13.06.2018р. № 1/9-386 Інструктивно-методичні рекомендації «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2018/2019 н.р.», Статуту Новопокровського  дошкільного навчального  закладу (ясла-садок) «Колобок» Новопокровської  селищної  ради Чугуївського району Харківської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каталог детсадов Украины

Детский сад

Новопокровка